Ulga rehabilitacyjna w kraju a wydatki poniesione zagranicą. Rozlicz podatek z Programem Pity 2014

Ustawodawca kwalifikuje ulgi rehabilitacyjne w sposób szczególny. Osoby dotknięte chorobą, kalectwem, wymagające sprzętu rehabilitacyjnego i stałego leczenia, odliczają od podatku w całości wydatki poniesione na poczet ogólnie pojętej rehabilitacji. Program PITy 2014 poucza, iż z ulgi mogą korzystać nie tylko chorzy, ale także rodzice lub opiekunowie prawni niepełnosprawnych dzieci, które pozostają pod opieką tychże dorosłych podatników.

zdjęcie lekarzy rehabilitantów

Rozliczenie PIT 2014 osoby niepełnosprawnej, rehabilitującej się lub osoby będącej opiekunem ponoszącym wydatki na poczet rehabilitacji, nie dotyczy tylko i wyłącznie wydatków poniesionych w naszym kraju. Dla ustawodawcy ulga rehabilitacyjna nie jest obarczona aspektami geograficznymi. Obywatel Polski może leczyć się za granicą, tam kupować sprzęt medyczny potrzebny do rehabilitacji, może korzystać z zagranicznych ośrodków zdrowia i leczniczych turnusów wypoczynkowych. Rozliczając pity 2014, uwzględniamy realne wydatki, bez znaczenia w której części Polski, Europy czy świata zostały one poczynione.

Tak jak wspomniano, według przepisów podatkowych nie ma znaczenia, gdzie opłacamy wydatki związane z rehabilitacją. Program PITy 2014 podsuwa jeszcze więcej informacji. Otóż w kontekście rozliczenia PIT 2014 nie ma także znaczenia, w jakim miejscu świata doszło do utraty zdrowia, a tym samym do powstania ulgi rehabilitacyjnej w danym przypadku.


Program PITy 2014, to rzetelna pomoc. Aplikacja wskaże podstawy prawne, przeprowadzi krok po kroku przez zawiłości formularzy podatkowych. Warto pamiętać, że wypełnianie aktywnych formularzy zmniejsza ryzyko popełnienia błędów związanych z uzupełnianiem tabel, z zaokrąglaniem kwot oraz ich podliczaniem. Pity 2014 wypełniane przy użyciu programu komputerowego mają postać elektroniczną lub tradycyjną, gdy zostaną wydrukowane i opatrzone własnoręcznym podpisem... Jeśli chcemy rozliczenie PIT 2014 wysłać w sposób elektroniczny, nie musimy – rzecz jasna – podpisywać dokumentu własnoręcznie.

dokumenty formularze zdjęcie

Ulga rehabilitacyjna jest bardzo dobrze opisana przez ustawodawcę, który wyszczególnia wiele podstaw do odliczenia całości poniesionych wydatków, i tak na przykład odliczeniu podlega zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, dostosowanie mieszkania, budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Odliczeniu od podatku podlega także opłacanie pomocy pielęgniarskiej związanej ze stałą lub okazyjną opieką nad chorym. Od podatku odliczamy też wszelkie wyjazdy z celu rehabilitacyjnym, jak najbardziej w ich skład wpisują się sanatoria, turnusy lecznicze, obozy objęte codziennym programem ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Urzędnicy skarbowi nie zastanawiają się nad miejscem pobierania świadczeń rehabilitacyjnych, oraz nad walutą w jakiej opłaty zostały uiszczone. Ta sprawa jest zupełnie pominięta w ustawie. W razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego wykazać należy wszelkie rachunki, umowy związane z zakupem sprzętu, wykonywaniem usług prowadzących do adaptacji otoczenia architektonicznego dla osoby niepełnosprawnej, oraz opłat za zabiegi, pobyty w ośrodkach rehabilitacyjnych.

“Polecamy: program PIT do rozliczeń ulgi rehabilitacyjnej.”